Nastavení cookies

Tyto soubory cookies jsou pro provoz webových stránek nepostradatelné a nemohou být vypnuty. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na akci uživatele, která se považuje za žádost o službu (nastavení požadavků na soukromí, přihlášení, vyplňování formulářů atd.). Tyto soubory cookies můžete vypnout v nastavení prohlížeče, nebo můžete požádat o upozornění, když je používáte, ale některé části stránky nebudou v tomto případě fungovat.

Umožňují zaznamenávat počet návštěv a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek. S jejich pomocí můžeme zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární a jakým způsobem návštěvníci náš web využívají. Pokud používání těchto souborů cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy naše webové stránky navštívíte, a nebudeme moci ověřit jejich výkonnost.

Tyto cookies mohou být nastaveny našimi reklamními partnery prostřednictvím našeho webu s cílem posoudit zájem uživatele a zobrazovat reklamy, které je zajímají na jiných webových stránkách. Neuvádějí přímo osobní údaje, ale spoléhají na jedinečnou identifikaci prohlížeče uživatele a zařízení připojených k Internetu. Pokud nepovolíte používání těchto souborů cookies, budou se zobrazené reklamy méně zaměřené na vaše zájmy.

Stáhnout prohlášení o cookies

Souhlasím

Prohlášení o cookies

My v Danone si přejeme být otevření a transparentní, co se týče našeho způsobu užívání cookies a co to znamená pro vás. Některé cookies, která užíváme, jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Jsou však i cookies, které můžete odmítnout nebo blokovat.

Snažíme se vám poskytnout dostatečné informace o cookies, které užíváme, abyste mohli provést erudovaný výběr informací, které s námi sdílíte.

Máte-li jakékoli další dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás prostřednictvím naší kontaktní stránky.

CO JSOU COOKIES?

Cookies je malý soubor uložený ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Má jedinečné ID přidělené vašemu zařízení a umožňuje, aby si webové stránky pamatovaly po určitou dobu vaši činnost a preference (například lokalitu, jazyk, velikost písma a další zobrazovací preference). Takto nemusíte opětovně zaznamenávat informace, kdykoli se vracíte na webovou stránku nebo si prohlížíte jednotlivé stránky. Cookies rovněž pomáhají s přizpůsobením vašeho prohlížení vašim preferencím.

Ne všechny cookies obsahují osobní údaje, ale pokud ano, zacházíme s nimi jako s osobními údaji dle našeho prohlášení o osobních údajích. S údaji z cookies zacházíme jako s osobními údaji i tehdy, když jsou spojeny s vaším účtem nebo jinými kontaktními údaji.

TYPY COOKIES

Existují dvě široké kategorie cookies: tzv. persistent cookies a session cookies. Persistent cookies zůstávají na vašem zařízení do té doby, dokud nebudou ručně nebo automaticky vymazány. Session cookies zůstávají ve vašem zařízení do zavření vašeho prohlížeče, čímž se automaticky vymažou.

PROČ POUŽÍVÁME COOKIES?

Obecně řečeno existuje několik důvodů pro užívání cookies:

  • cookies, které jsou nezbytné k fungování webových stránek a k tomu, abyste mohli používat služby, které poskytujeme;
  • cookies, které shromažďují údaje o používání našich webových stránek a o jejich výkonnosti. Tyto informace používáme ke zlepšování svých internetových produktů a služeb;
  • cookies, které používáme k personalizaci a optimalizaci vašich zážitků na našich webových stránkách. Tyto cookies uchovávají údaje o vašich preferencích, např. velikost textu, jazyk a rozlišení obrazu;
  • cookies umístěné třetími osobami ke zdokonalení služeb (např. cookies sociálních médií) nebo pro reklamní účely.

Další informace o námi používaných cookies viz níže.

NEZBYTNÉ COOKIES

Tyto cookies potřebujeme, abychom vám mohli nabídnout řádně fungující webové stránky a abyste mohli využít služby, které poskytujeme.

Budou-li tyto cookies blokovány, nebudete moci užívat naše webové stránky.

Seznam nezbytných cookies

Účel Druh shromažďovaných údajů Název cookies Jak dlouho zůstává cookies uložena?
Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky. PHPSESSID 14 dní

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÍ COOKIES

Tyto cookies nám umožňují hodnotit způsob užívání, abychom mohli zjišťovat návštěvnost jednotlivých oddílů našich webových stránek. Používáme je ke zkoumání zvyklostí návštěvníků, abychom mohli zdokonalovat své internetové produkty a služby. Můžeme zaznamenávat IP adresy (tzn. elektronické adresy počítačů připojených na internet) za účelem analýzy trendů, správy webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování obecných demografických informací.

Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky a před jejich umístěním vás vždy požádáme o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace viz kapitola „Vaše preference“ níže.

Seznam výkonnostních cookies

Účel Druh shromažďovaných Název cookies Jak dlouho zůstává cookies uložena?
Tyto soubory cookies umožňují fungování služby Google Analytics. Umožňují také generovat statistické informace, jako např. počet návštěvníků, používání prohlížeče, dobu trvání relace. Tyto informace se používají ke sledování fungování stránek a k vylepšování zážitku uživatelů. Používá se k rozlišování uživatelů _ga 2 roky
Používá se k omezování počtu žádostí _gid 24 hodin
Zjištění, zda je v prohlížeči povoleno používání JavaScript. _gat _gat

Tyto cookies nám umožňují rozeznat váš počítač a pozdravit vás při každé vaší návštěvě našich webových stránek, aniž bychom vás obtěžovali s žádostí o registraci nebo logování.

Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky, ale vylepšují vaše zážitky. Před jejich umístěním vás vždy požádáme o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace viz kapitola „Vaše preference“ níže.

Seznam personalizačních cookies

Účel Druh shromažďovaných údajů Název cookies (chceme toto zahrnout?) Jak dlouho zůstává cookies uložena?
Zjištění, zda je v prohlížeči povoleno používání JavaScript. Jednoduchá boolean hodnota 1/0 – zda je povoleno používání JavaScript. has_js po skončení relace

COOKIES TŘETÍCH OSOB

Toto jsou cookies, které na naše webové stránky umisťují v našem zastoupení třetí osoby. Tyto cookies nám umožňují vytvářet na jiných webových stránkách personalizovanou reklamu, která vychází z informací o vás, například z toho, které z našich webových stránek si prohlížíte. Naše webové stránky mohou rovněž umisťovat cookies o službách třetích osob, například o sociálních médiích.

Žádným třetím osobám, které dávají cookies na naše webové stránky, neposkytujeme osobní údaje. Třetí osoby však mohou předpokládat, že uživatelé, kteří reagují nebo kliknou na personalizovanou reklamu nebo na obsah zobrazený na našich webových stránkách, spadají do skupiny, na kterou je zacílena daná reklama nebo obsah. Ke cookies nebo k jiným funkcím užívaným zadavateli reklam a webovými stránkami třetích osob nemáme přístup a nemůžeme je kontrolovat. Informační praktiky těchto třetích osob nepodléhají našemu Prohlášení o ochraně soukromí, ani Prohlášení o cookies. Chcete-li získat další informace o jejich postupech ve vztahu k ochraně soukromí, musíte je přímo kontaktovat.

Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky a před jejich umístěním vás vždy požádáme o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace viz kapitola „Vaše preference“ níže.

Seznam cookies třetích osob

Účel Druh shromažďovaných údajů Název cookies (chceme toto zahrnout?) Jak dlouho zůstává cookies uložena?
Dodává Tag Commander, což je nezávislý systém pro správu tagů, který umožňuje fungování služby Google Analytics a služeb dalších marketingových partnerů. Počet unikátních shlédnutých stránek (integrální počet – 1-n) TC_PAGES_VIEWED 1 měsíc
Počet NE-unikátních shlédnutí stránek s textovými hodnotami: JEDNA, DRUHÁ nebo VÍCE TC_NB_PAGES_VIEWED 1 měsíc
Tento soubor cookie se používá ke zobrazení kategorií cookies, jež byly zakázány. TC_OPTOUT
Tento soubor cookie umožňuje zjistit, zda existují nějaké kategorie cookies, které uživatel během svého používání stránek zakázal. TC_OPTOUT_categories
Analytická informace pro 55. Informace o shlédnutí stránek __55 90 dní

VAŠE PREFERENCE

Cookies lze omezit i blokovat nebo lze dokonce vymazat cookies, které jsou již umístěny na vašem zařízení. Pokud tak učiníte, nebudete mít možná přístup k určitým částem našich webových stránek, přičemž se můžeme domnívat, že jste nás dosud nenavštívili, a proto Vám zobrazíme Oznámení o cookies a požádáme vás o souhlas s umisťováním cookies.

Naše webové stránky mají nástroj, který vám pomůže spravovat cookies.

Omezit nebo blokovat cookies můžete rovněž pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Konkrétní informace si ověřte v oddílu Nápověda vašeho prohlížeče, kde zjistíte, jak spravovat své nastavení cookies.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně cookies, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.